SISTEM TEMPAHAN DEWAN (iHALL)

GARIS PANDUAN PERMOHONAN

I. Semua permohonan perlu dibuat melalui atas talian.
II. Semua permohonan perlu di buat selewat-lewatnya 14 (empat belas) hari bekerja sebelum tarikh penggunaan/program bagi tujuan pentadbiran dan perancangan jadual kerja kakitangan
III. Pihak MPBP berhak menolak sebarang permohonan yang dihantar kurang dari tempoh dinyatakan.
IV. Kelulusan bagi semua permohonan adalah tertakluk kepada pertimbangan Tuan Yang Dipertua atau Tuan Setiausaha Majlis Perbandaran Batu Pahat sahaja.
V. Bayaran tempahan dewan tidak akan dikembalikan sekiranya pemohon membatalkan tempahan.
VI. Kelulusan permohonan boleh dibatalkan sekiranya melibatkan program rasmi kerajaan dengan diberikan notis secara bertulis.
VII. Bayaran penuh hendaklah dijelaskan 7 (tujuh) hari sebelum program dilaksanakan.
VIII. Bayaran sewa yang telah dijelaskan tidak akan dikembalikan sekiranya pemohon membatalkan permohonan penyewaan dalam tempoh kurang 3 (tiga) hari sebelum program dijalankan.
IX. Wang deposit yang tidak dituntut semula selepas 30 (tiga puluh) hari selepas tamat program boleh dirampas dan dijadikan hasil MPBP tanpa sebarang notis lagi.


   

I. Semua permohonan perlu
dibuat melalui atas talian.
II. Semua permohonan perlu di buat selewat-lewatnya 14 (empat belas) hari bekerja sebelum tarikh penggunaan/program bagi tujuan pentadbiran dan perancangan jadual kerja kakitangan
III. Pihak MPBP berhak menolak sebarang permohonan yang dihantar kurang dari tempoh dinyatakan.
IV. Kelulusan bagi semua permohonan adalah tertakluk kepada pertimbangan Tuan Yang Dipertua atau Tuan Setiausaha Majlis Perbandaran Batu Pahat sahaja.
V. Bayaran tempahan dewan tidak akan dikembalikan sekiranya pemohon membatalkan tempahan.
VI. Kelulusan permohonan boleh dibatalkan sekiranya melibatkan program rasmi kerajaan dengan diberikan notis secara bertulis.
VII. Bayaran penuh hendaklah dijelaskan 7 (tujuh) hari sebelum program dilaksanakan.
VIII. Bayaran sewa yang telah dijelaskan tidak akan dikembalikan sekiranya pemohon membatalkan permohonan penyewaan dalam tempoh kurang 3 (tiga) hari sebelum program dijalankan.
IX. Wang deposit yang tidak dituntut semula selepas 30 (tiga puluh) hari selepas tamat program boleh dirampas dan dijadikan hasil MPBP tanpa sebarang notis lagi.